Najem

Poszukujesz mieszkania, biura, lokalu lub innej nieruchomości na wynajem? Zgłoś się do mnie! Na bazie Twojego opisu oczekiwań, rozpocznę poszukiwania Twojej wymarzonej nieruchomości. Znajdę dla Ciebie rzetelnego wynajmującego i zabezpieczę Twoją umowę pod względem prawnym i finansowym.

Jesteś właścicielem sklepu i chciałbyś przenieść swój biznes do galerii handlowej, a nie wiesz jak to zrobić. Dobrze trafiłeś. Pomogę przejść Ci ten proces bezboleśnie. Zapoznam się z warunkami umowy i „tysiącami” załączników i wynegocjuje korzystne warunki umowy dla Ciebie.

Najmij nieruchomość w czterech prostych krokach:

Wykonaj telefon

Umówimy spotkanie i porozmawiamy o tym czego poszukujesz

Ustalimy warunki współpracy

Podpiszemy umowę

CENNIK:

Koszt usługi związanej z najmem nieruchomości kształtuje się na poziomie kwoty od 1 do 1,5 miesięcznego czynszu najmu, płatnego jednorazowo. Cena uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i wymaganego nakładu pracy. Koszty usługi ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.

Zmień lokalizację na wymarzoną.

Poznaj nasze pozostałe usługi:

Dla właściciela nieruchomości

Wynajem

Pytania i odpowiedzi:

Czy mogę wypowiedzieć umowę wynajmu zawartą na czas określony?

W przypadku umów najmu zawartych na czas określony zasadą jest, że wygasają one z upływem okresu na jaki zostały zawarte. Umowa najmu zawarta na czas określony, może zostać rozwiązana we wcześniejszym terminie tylko wtedy, gdy przewiduje to treść zawartej umowy. Jeśli treść zawartej umowy nie przewiduje, możliwości wcześniejszego rozwiązania , można próbować ją rozwiązać na mocy porozumienia stron.

Jakie są terminy wypowiedzenia umowy wynajmu?

Stosunek najmu może ulec wypowiedzeniu w następujących przypadkach:

  1. upływu okresu na jaki umowa najmu została zawarta, gdy umowa była zawarta na czas oznaczony;
  • w przypadku umów najmu zawartych na czas określony zasadą jest, że wygasają one z upływem okresu na jaki zostały zawarte. Umowa najmu zawarta na czas określony, może zostać rozwiązana we wcześniejszym terminie tylko wtedy, gdy przewiduje to treść zawartej umowy. Jeśli treść zawartej umowy nie przewiduje, możliwości wcześniejszego rozwiązania , można próbować ją rozwiązać na mocy porozumienia stron.
  1. upływu okresu wypowiedzenia, gdy umowa została zawarta na czas nieoznaczony;
  • rozwiązanie umowy najmu z upływem okresu wypowiedzenia odnosi się do umów zawartych na czas nieoznaczony. Okresy wypowiedzenia umowy najmu mogą być dowolnie ustalone przez strony w umowie. Jeśli strony umowy nie wskażą w umowie okresu wypowiedzenia, wówczas znajduje zastosowanie art. 688 kodeksu cywilnego, a mianowicie przy czynszu płatnym miesięcznie najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na konie miesiąca kalendarzowego.
  1. ze skutkiem natychmiastowym na podstawie oświadczenia wynajmującego lub najemcy- bez względu na czas trwania umowy;
  • rozwiązanie umowy najmu – zarówno zawartej na czas oznaczony jak i tej zawartej na czas nieoznaczony, ze skutkiem natychmiastowym, jest możliwe przez każdą ze stron w następujących przypadkach:

przez wynajmującego

– najemca używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem rzeczy i pomimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób, albo gdy rzecz zaniedbuje, wynajmujący może wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia

– najemca użytkujący lokal wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo prze swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym

– dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, pomimo, że wynajmujący udzielił mu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu , z wyłączeniem sytuacji, gdy zastosowanie do najmu danego lokalu mieszkalnego znajduje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001(Dz. U. Nr 71, poz. 733) z późniejszerzymi zmianami.

  1. na mocy porozumienia stron- bez względu na czas trwania umowy

Na mocy porozumienia stron można rozwiązać , każdą umowę najmu i w każdym czasie. Dla celów dowodowych porozumienie winno być zawarte na piśmie i podpisanie przez obie strony.

Czy mogę podnająć wynajmowane mieszkanie?

Najemca, może podnająć wynajmowane mieszkanie, jeśli umowa mu tego nie zabrania. Należy pamiętać, że w razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy.

Kto musi stawić się u notariusza w celu podpisania umowy najmu okazjonalnego?

Umowę najmu okazjonalnego podpisuje się z właścicielem mieszkania, natomiast u notariusza sporządza się oświadczenie w formie aktu notarialnego , w którym najemca podda się egzekucji co do obowiązku opróżnienia i wydania przedmiotu najmu. U notariusza musi się stawić najemca w celu sporządzenia oświadczenia w formie aktu notarialnego.

Loading...