Wynajem

Jesteś właścicielem pustego mieszkania, lokalu, biura lub innej nieruchomości i chcesz zacząć na niej zarabiać, to dobrze trafiłeś. W czasie naszej współpracy omówię z Tobą najlepsze rozwiązania pod względem prawnym, finansowym, estetycznym oraz ekonomicznym.

Po aranżacji nieruchomości, by spełniała wymagania i oczekiwania osób poszukujących, zajmę się najmem, czyli znajdę niekonfliktowego i długoterminowego najemcę, sporządzę umowę najmu, która zabezpieczy Cię finansowo i prawnie. Dopilnuję także wszystkich formalności związanych z wynajmem.

Nie masz czasu na kontrolowanie czy wszystko przebiega terminowo i zgodnie z warunkami umowy? Zapraszam do zapoznania się z zarządzaniem najmem.

Wynajmij nieruchomość w czterech prostych krokach:

Wykonaj telefon

Umówimy spotkanie w mieszkaniu do wynajęcia

Ustalimy warunki współpracy

Podpiszemy umowę

CENNIK:

Koszt usługi związanej z wynajmem nieruchomości kształtuje się na poziomie kwoty od 1 do 1,5 miesięcznego czynszu najmu, płatnego jednorazowo. Cena uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i wymaganego nakładu pracy. Koszty usługi ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.

Nie zwlekaj, wynajmij swoją nieruchomość jeszcze dziś.

Poznaj nasze pozostałe usługi:

Dla Inwestorów

Zarządzanie Najmem

Pytania i odpowiedzi:

Jaka jest wysokość podatku od wynajmowanego mieszkania?

W przypadku osób prywatnych od 2023 roku obowiązuje wyłącznie rozliczenie ryczałtowe za wynajem mieszkania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi 8,5% przychodu do kwoty 100 000 złotych lub 12,5 % przychodu od nadwyżki ponad 100 000 złotych. Jeżeli podatnik wynajmuje nieruchomość jako przedsiębiorca, wówczas należy rozliczyć zarobki jako przychód z działalności gospodarczej.

Kto sprząta mieszkanie po najemcy?

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, najemca ma obowiązek posprzątać wynajmowany lokal. W konsekwencji, jeśli najemca po zakończeniu najmu zwraca lokal nieposprzątany i z nieusuniętymi usterkami, właściciel ma prawo wezwać firmę sprzątającą i fachowca, oraz obciążyć najemcę kosztami z tym związanymi.

Czy mogę wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy?

Właściciel nie ma prawa wejść do wynajmowanego mieszkania bez pozwolenia najemcy, ale wyjątkiem od tej zasady jest art. 10 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego, który stanowi , że w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia . Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu , właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

Najem okazjonalny a instytucjonalny – jakie są różnice?

Zasadniczą różnicą miedzy najmem okazjonalnym a instytucjonalnym jest kwestia dotycząca tego, kto może zawrzeć poszczególne formy umowy. Najem okazjonalny dedykowany jest osobom fizycznym, natomiast instytucjonalny przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców zajmujących się wynajmem nieruchomości. Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta na maksymalnie 10 lat a instytucjonalnego na dowolny okres czasu. Właściciel, który zawiera umowę najmu okazjonalnego ma obowiązek zgłosić umowę do naczelnika urzędu skarbowego, a przy najmie instytucjonalnym nie ma takiej konieczności.  W umowie najmu okazjonalnego najemca musi także wskazać adres mieszkania, do którego będzie mógł przeprowadzić się w przypadku eksmisji, natomiast przy najmie instytucjonalnym nie musi wskazywać adresu mieszkania .

Loading...